Jesteś tutaj

DARMOWA POMOC PRAWNA

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

DARMOWA POMOC PRAWNA w 2018 r.
 
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w powiecie iławskim będą działały 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w 5 miejscach.
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach:
1. w punkcie zlokalizowanym w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy   
    ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
   1)      w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,
   2)      we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 do 12:00.
2. w punkcie zlokalizowanym w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie
    przy ul. Kupnera 12:
   1)      w poniedziałki  i w piątki w godzinach 13:00 do 17:00,
   2)      we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
3. w punkcie zlokalizowanym w Zalewie i w Iławie:
 1) w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:
    a) w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,
    b) w czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
 2) w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
    a) we wtorki i środy w godzinach 13:00 do 17:00,
    b) w piątki w godzinach 12:00 do 16:00.
4. w punkcie zlokalizowanym w Suszu i Kisielicach:
  1) w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:
    a) w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,
    b) w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.
  2) w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
    a) we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00,
    b) w piątki w godzinach 9:00 do 13:00.
 
W lokalizacjach określonych w punkcie 1 i 3 porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci.
W lokalizacjiach określonych w punkcie 2 i 4 porady organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Porad udzielają adwokaci oraz radcowie prawni.