Jesteś tutaj

DARMOWA POMOC PRAWNA

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

DARMOWA POMOC PRAWNA w 2019 r.
 
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w powiecie iławskim działają następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy od dnia 1 stycznia 2019 r. brak opłaty za porade prawną obejmuje wszystkie osoby, które wypełnia na miejscu porady oświadczenie.
 
A. POMOC PRAWNA:

I. Dwa punkty pomocy zlokalizowane w Iławie i Zalewie:

1. W punkcie zlokalizowanym w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy   
    ul. Gen. Wł. Andersa 2a:
- w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,
- we wtorki i środy w godz. 8.00 - 12.00 oraz 13.00 - 17.00,
- w czwartki w godz. 8.00 - 12.00,
- piątki w godz. 8:00 - 12:00 oraz 13.00 - 16.00.

2. W Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:
- w poniedziałki w godz. 12:00 - 16:00,
- w czwartki w godz. 9:00 - 13:00.
 
II. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Suszu, Lubawie i Kisielicach:

1. W Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:
- w poniedziałki w godz. 13:00 - 17:00.

2. W Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
- we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00 - 13:00.
 
3. W Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
- w piątki w godz. 9:00 - 13:00.

B. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  zlokalizowane w Suszu, Lubawie i Kisielicach:

1. W Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:
- w środy i czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

2. W Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12:
- w poniedziałki i piątki w godz. 13.00 - 17.00.

3. W Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:
- we wtorki w godz. 13. 00 do 17:00.

 
W lokalizacjach określonych w punkcie 1 i 3 porad udzielają radcowie prawni oraz adwokaci.
W lokalizacjiach określonych w punkcie 2 i 4 porady organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Porad udzielają adwokaci oraz radcowie prawni.