Edukacyjne święto

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Suszu oraz jej uczniowie świętowali dziś wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Bohaterami uroczystości byli pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie szkolne i zostali oficjalnie pasowani na uczniów.

Spotkanie w hali CSiR rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników przez dyrektor Szkoły Podstawowej Jolantę Gierynowicz. W kolejnym wystąpieniu nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkolnej gratulował Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski. – Jestem przekonany, że dobrze wykształcona i wychowana dzięki Wam młodzież stanowi najwyższą wartość dla społeczności naszej gminy i jest nadzieją na nasze wspólne lepsze jutro – mówił Burmistrz.

Bohaterami dalszej części uroczystości byli uczniowie klas pierwszych, którym kibicowali licznie zabrani na trybunach hali CSiR rodzice. Odświętnie ubrani i znakomicie przygotowani do kolejnych punktów programu, najpierw bez problemu zdali egzamin z wiedzy o szkolnych zwyczajach i obowiązkach, później pięknie wyśpiewali „Puk, puk, to ja – mały uczeń pierwszaczek”.

Uroczystość zakończyło ślubowanie pierwszaków oraz pasowanie ich na uczniów suskiej podstawówki.