Jesteś tutaj

Informacje o ocenie formalnej i wynikach konkursu ofert - II edycja

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie - II edycja na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz.

Burmistrz Susza informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 06.09.2018 – 03.10.2018 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonej oferty oraz wyboru organizacji, która otrzymała pozytywną opinię do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2018 roku - II edycja.

Szczegółowe informacje o złożonej ofercie, przebiegu jej oceny oraz kwocie przyznanej dotacji zawiera załącznik zamieszczony poniżej.