Jesteś tutaj

Na Starym Mieście praca wre

Rozpoczęta w ostatnich tygodniach ubiegłego roku rewitalizacja Starego Miasta w Suszu budzi duże zainteresowanie mieszkańców. W odpowiedzi na Państwa liczne pytania przypominamy opis koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Rewitalizacja Starego Miasta to kolejna inwestycja, poprawiająca wizerunek miasta, której projekt był ogłaszany na stronach Urzędu Miejskiego oraz prezentowany przez Burmistrza Susza na sesji Rady Miejskiej. Celem jest wykreowanie przestrzeni publicznej – miejsca służącego rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców miasta i turystów przez przearanżowanie istniejącego stanu bez ingerencji w warstwy historyczne.

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania tego terenu zaprojektowano plac miejski ze zróżnicowana materiałowo i kolorystycznie nawierzchnią z kostki granitowej, płyt granitowych oraz kostki klinkierowej. W obszarze placu wydzielone zostaną miejsca odpoczynku – poziome elementy wielkogabarytowych ławek z kompozytu drewnianego, wiaty ze stolikami i krzesłami oraz pojedyncze ławki z oparciem. Przewiduje się także częściową wycinkę oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wobec istniejącego drzewostanu.

Planowane jest zmodernizowanie sieci elektroenergetycznej dla potrzeb nowego oświetlenia terenu i pojawienie się wielu nowych elementów małej architektury – m. in. makiety Starego Miasta, pylonu informacyjnego z opisem historii miasta, stojaków na rowery oraz pojemników na odpady. Najnowszym pomysłem jest wzbogacenie placu Starego Miasta o granitową, podświetlaną fontannę.

Rozpoczęte kilka tygodni temu prace zakończą się w połowie 2018 roku, ale to nie koniec prac w tym obszarze w najbliższym czasie. W bieżącym roku powstanie dokumentacja na przebudowę chodników i drogi w obszarze Starego Miasta, która stanowić będzie niejako drugi etap gruntownej modernizacji tej części Susza. Jestem przekonany, że po zakończeniu całości inwestycji w Stare Miasto, miejsce to zyska zupełnie nowy blask i stanie się wizytówką naszego miasta – podsumowuje Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.