Jesteś tutaj

Na Starym Mieście znów praca wre

Po zimowej przerwie z impetem ruszyły, rozpoczęte w ubiegłym roku, roboty w ramach rewitalizacji Starego Miasta. Trwa właśnie układanie kostki brukowej. Dofinansowana ze środków unijnych inwestycja zakończy się w połowie roku.

– Prace przebiegają sprawnie. Po wykonaniu fundamentów pod elementy małej infrastruktury obecnie układamy kostkę brukową. Szacujemy, że jeszcze w tym tygodniu uda się nam położyć połowę powierzchni kostki, przewidzianej w projekcie. Jeszcze przed świętami rozpoczniemy także montaż ławek – mówi nadzorujący roboty w Susz majster Marian Laska z firmy BUILD Sp. z o.o., która realizuje inwestycję.

Rewitalizacja Starego Miasta to kolejna inwestycja, poprawiająca wizerunek miasta. Jej celem jest wykreowanie przestrzeni publicznej – miejsca służącego rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców miasta i turystów. W obszarze placu wydzielone zostaną miejsca odpoczynku, takie jak wiaty ze stolikami i krzesłami oraz ławki z oparciem. Planowane jest również pojawienie się elementów małej architektury – m. in. makiety Starego Miasta, pylonu informacyjnego z opisem historii miasta, stojaków na rowery oraz granitową i podświetlanej fontanny.

Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 382,5 tysiąca złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 – „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęte jesienią 2017 roku prace zakończą się w połowie bieżącego roku, ale to nie koniec prac w tym obszarze w najbliższym czasie. W bieżącym roku powstanie dokumentacja przełożenia kostki w jezdni oraz wymiany polbruku na starobruk w chodnikach. - Jestem przekonany, że przebudowany w całości układ drogowy znacznie poprawi wizerunek miasta – podsumowuje Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.