Jesteś tutaj

Nowa Zastępczyni Burmistrza Susza

W dniu 9 kwietnia br. pełnienie obowiązków Zastępcy Burmistrza Susza oficjalnie przejmie pani Lucyna Górnik.

- Bardzo się cieszę, że pani Lucyna Górnik przyjęła tę propozycję. Także dlatego, że to pierwsza w historii naszej gminy kobieta na tym stanowisku, ale przede wszystkim ze względu na jej kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz aktywną działalność społeczną – tak tę ważną zmianę w ratuszu skomentował Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski.

Lucyna Górnik jest magistrem filologii polskiej po UMK w Toruniu. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Obecnie poszerza swoje kwalifikacje w zarządzaniu instytucjami kultury.

Doświadczenia zawodowe pani Górnik związane są przede wszystkim z oświata i pomocą społeczną. Była m.in. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Suszu. Warta odnotowania jest także szeroka działalność społeczna współzałożycielki i do niedawna prezeski Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz „ARKA”.

- Propozycję pana burmistrza, aby objąć stanowisko jego zastępcy, przyjęłam z pewnym zaskoczeniem. Odczytałam ją jednak także jako ogromne wyróżnienie i formę docenienia mojej dotychczasowej pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Susz. Dołożę wszelkich starań, aby sprostać kolejnemu wyzwaniu, które stawia przede mną życie – powiedziała nowa pani wiceburmistrz.

Pani Lucyna to suszanka od urodzenia. Ma 39 lat, jest mężatką i matką trojga dzieci. Obecnie mieszka wraz z rodziną w Adamowie.