Skróty
Susz na Facebooku

Referat Nieruchomości i Rolnictwa

1. Stanowisko d.s. mienia komunalnego - Kierownik Referatu - nr pokoju 209
Wiesław Olszewski - tel. 55 2786 015, wew. 31, e-mail: nir1@susz.pl

2. Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - nr pokoju 208
Agnieszka Suszyńska - tel. 55 2786 015, wew. 33, e-mail: nir2@susz.pl

3. Stanowisko d.s. gospodarki gruntami nierolnymi - nr pokoju 208
Justyna Sobocińska - tel. 55 2786 015, wew. 33, e-mail: nir3@susz.pl