Skróty
Susz na Facebooku

Referat Organizacji

1. Stanowisko d.s. kadr - Kierownik Referatu - nr pokoju 212
Anna Molęda - tel. 55 2786 015, wew. 37, e-mail:
kadry@susz.pl

2. Stanowisko d.s. organizacyjnych - nr pokoju 102
Alicja Maciąg - tel. 55 2786 015, wew. 20

3. Stanowisko d.s. techniczno-kancelaryjnych - nr pokoju 102
Magdalena Pandurović - Gapys - tel. 55 2786 015, wew. 54

4. Archiwista - nr pokoju 203
Marcin Jankowski - tel. 55 2786 015, wew. 48, e-mail: archiwum@susz.pl