Skróty
Susz na Facebooku

Referat Spraw Obywatelskich

1. Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik - nr pokoju 4
Kamila Mądra - tel. 55 2786 015, wew. 34, e-mail: usc@susz.pl

3. Stanowisko d.s. ewidencji ludności - z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - nr pokoju 2
Monika Scheffler - tel. 55 2786 015, wew. 35, e-mail: ewlud@susz.pl

3. Stanowisko d.s. dowodów osobistych - nr pokoju 2
Mariola Cieślak - tel. 55 2786 015, wew. 30, e-mail: do@susz.pl