Jesteś tutaj

Ruszają wybory władz sołectw Gminy Susz i osiedli Susza

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Susza w dniu 18 stycznia rozpoczną się zebrania dla wyboru sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Susz oraz wybory przewodniczących i Rad Osiedli w Suszu.

Dokładną datę i godzinę wyborów w danym sołectwie oraz miejsce określa harmonogram zebrań wyborczych, stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Susza. W pierwszej kolejności sołtysa i Radę Sołecką wybierać będą mieszkańcy Adamowa. Zebranie wyborcze dla tej miejscowości odbędzie się w dniu 18 lutego, o godz. 11.00 w Suskim Ośrodku Kultury.

Wybory przewodniczących i Rad Osiedli w Suszu odbędą się w dniach: 11 – 14 marca  br.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Susza w sprawie wyborów sołtysów i Rad Sołeckichw sołectwach Gminy Susz i wyborów przewodniczących i Rad Osiedli w Suszu.