Jesteś tutaj

Stypendia dla suskich maturzystów

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz "ARKA", przy wsparciu Gminy Susz, przystąpiło do XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych.  W roku akademickim 2018/2019 ARKA planuje przyznać maturzystom z terenu Gminy Susz pięć stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacanych  przez 10 miesięcy.

Kandydat ubiegający się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:
- ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r., i być maturzystą z 2018 roku oraz osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na...
- zostać przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
- mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata, potwierdzone zameldowaniem,
- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 575 zł brutto (dochód wyliczony z czerwca 2018 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
- posiadać rekomendację Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz "ARKA".

Ważne! Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.
Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r. (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym) do przedstawicielki Stowarzyszenia "ARKA"pani Lucyny Górnik – e-mail: stowarzyszeniearka@o2.pl oraz pod nr tel.: 512-005-006.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi na stronie realizatora. Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.
Pomocne linki:
http://www.stypendia-pomostowe.pl/ – link na główną stronę;
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ - link na stronę do obliczania algorytmu.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasze Stowarzyszenie po raz trzeci  uczestniczy w Programie  i przyznało do tej pory 7 stypendiów.