Jesteś tutaj

Usuwanie odpadów azbestowych w 2018 roku

 

WFOSiGW


Na mocy Zarządzenia Burmistrza Susza z 14 lutego 2018 roku, Gmina Susz po raz kolejny udziela dofinansowania na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych oraz elementów elewacji.

Więcej informacji w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suszu pok. 110, tel. 552786015 wew. 60.

Poniżej zamieszczamy Regulamin tegorocznego dofinansowania oraz formularze wniosku i oświadczenia, które należy złozyć, aby ubiegać się o dofinansowanie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suszu do dnia 12.03.2018 r.