Jesteś tutaj

Usuwanie odpadów azbestowych w 2019 roku

 

WFOSiGW

Na mocy Zarządzenia Burmistrza Susza z 11 lipca 2019 roku, Gmina Susz po raz kolejny udzielała dofinansowania na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych oraz elementów elewacji.

Więcej informacji można było uzyskać Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suszu pok. 110, tel. 552786015 wew. 60. Poniżej zamieszczone zostały Regulamin tegorocznego dofinansowania oraz formularze wniosku i oświadczenia, które należało złozyć, aby ubiegać się o dofinansowanie.

Dokumenty należało złożyć w Urzędzie Miejskim w Suszu do dnia 30.07.2019 r.