Skróty
Susz na Facebooku

Woda już w pełni przydatna do spożycia

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie wydał w dniu dzisiejszym decyzję, przywracającą przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Suszu.

Mieszkańcy Susza, Bronowa, Dąbrówki, Emilianowa, Karolewa, Kamieńca, Michałowa, Różnowa, Adamowa i Ulnowa nie mają już żadnych powodów do obaw. Na podstawie ostatnich badań próbek wody z ujęcia w Suszu iławski Sanepid odwołał decyzję sprzed tygodnia i w dniu dzisiejszym oficjalnie potwierdził, że woda z suskiego wodociągu może być bez żadnych ograniczeń używana zarówno do celów spożywczych, jak i celów higieniczno-sanitarnych.

Na suskiej stacji uzdatniania wody zainstalowano dodatkowe urządzenia, których celem jest eliminowanie najmniejszych nawet ilości bakterii coli w wodzie.