Jesteś tutaj

Za tydzień ruszy kwalifikacja wojskowa 2019 w naszym powiecie

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 26 marca do 26 kwietnia bieżącego roku w Powiecie Iławskim ogłoszona została kwalifikacja wojskowa 2019. Mieszkańcy Gminy Susz będą stawiać się w Starostwie Powiatowym w Iławie w dniach od 5 do 10 kwietnia 2019 r.

Wezwania do stawienia się do kwalifikacji otrzymają:

1) mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

2) mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
- zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej 2019 znajdą Państwo na stronach WKU Ostróda.