Jesteś tutaj

Zarząd Gminny OSP podsumował ubiegły rok

W piątek, 13 kwietnia w suskiej siedzibie OSP odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suszu, poświęcone podsumowaniu 2017 roku.

Oprócz strażaków, w piątkowym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Piotr Wlazłowski, dyrektor Zakładu Karnego w Iławie Jarosław Stawski oraz jego zastępca Jerzy Trzciałkowski, a także pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Iławie Rafał Żubertowski, Komendant Komisariatu Policji w Suszu Joanna Soboczyńska oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz Bogumił Sobotka.

Według przedstawionego na posiedzenie sprawozdania z ubiegłego roku, na terenie Gminy Susz strażacy interweniowali w sumie 171 razy – 39 razy przy pożarze, 122 razy przy miejscowych zagrożeniach, a 10 wezwań okazało się fałszywymi alarmami. Liczby te są nieznacznie wyższe, niż w 2016 roku.

Podsumowanie przypomniało także o zadaniach budżetowych, sfinansowanych ze środków samorządu Gminy Susz. Poza zakupami związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w 2017 roku wyłącznie ze środków samorządu zakupiono sprzęt o wartości 31 tysięcy złotych. Kolejne 31 tysięcy z kasy gminy pozwoliło sfinansować w ubiegłym roku trzy zadania inwestycyjne:

- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Babięty Wielkie - koszt zadania 8.000 zł,

- wymiana aparatów ODO w OSP Susz – -  8.000 zł,

- zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli do obsługi dla wszystkich jednostek Gminy Susz - 15.000 zł.