Jesteś tutaj

Dotacja na budowę drogi

Informacja z zakończenia działania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu” w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Działania 5.1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” Poddziałania 5.1.6 – „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.