Jesteś tutaj

Już po raz piąty uczniowie suskiej SP działają w programie "Być jak Ignacy"

Zachęceni zdobyciem tytułu laureata w III oraz IV edycji programu  „Być jak Ignacy”, uczniowie klasy 5b Szkoły Podstawowej im gen. Józefa Bema w Suszu podjęli trud realizacji zadań również kolejnej, piątej edycji programu.

Uczniowie działają w ramach koła naukowego „Pasja”, którego opiekunami są pani Małgorzata Nowaczek oraz Katarzyna Prus. Piąta edycja programu postawiła przed uczestnikami zadania, związane z rodzajami i źródłami energii oraz energii odnawialnej,  ekologii i zmian klimatu, transportu i miast przyszłości oraz technologii cyfrowych, Internetu i programowania.

Obecnie uczniowie kończą realizację pierwszego modułu programu. Za nimi szereg atrakcji związanych z powstawaniem prądu takich jak spotkanie online z pracownikiem firmy energetycznej oraz wirtualna wyprawa do wnętrza wiatraka znajdującego się w Szwecji, w którą zabrał ich były uczeń Szkoły Podstawowej w Suszu .

Jednym z zadań było wykonanie wiatraka. Spotkało się ono u uczniów z wielkim entuzjazmem oraz rozbudziło w nich kreatywność i chęć do działania. Z niecierpliwością czekamy na nowe wyzwania.

Głównym celem programu jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych i  rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego.