Jesteś tutaj

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o I Edycji Otwartego Konkursu Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Świadczonych Na Rzecz Mieszkańców Gminy Susz w Roku 2014.
Burmistrz Susza ogłasza I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2014 w następującym zakresie:

 

 

 

 

  1. „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie pn. „Organizacja konkursu prozy, pieśni i poezji śpiewanej”,
  2. „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie pn. „Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz”, 
  3. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”: zadanie pn. „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej”, zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu”.