Jesteś tutaj

Listu do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych

"Lato w gospodarstwie rolnym to czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni są jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac.

Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, której członkowie wystosowali

"List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych".

Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z jego treścią.