Jesteś tutaj

materiały - Afrykański Pomór Świń

materiały - Afrykański Pomór Świń

 

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały przygotowane materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom.

materiały do pobrania:

https://susz.pl/pl/content/materia%C5%82y-afryka%C5%84ski-pom%C3%B3r-%C5...

https://www.facebook.com/GminaSusz/posts/pfbid0xeQe6TDRzodoWYQ5zEogixTE2...