Jesteś tutaj

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 
lini kablowej SN- 15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 
SN-15 kV/0,4, budowie sieci kablowej nn-0,4 kV, rozbudowie istniejącej 
linii kablowejnn-0,4 kV na dz.nr 139, dz. nr 140/30, dz. nr 140/37, 
dz.nr 140/38, obręb 0005 miasta Susz.