Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań Samorządu Województwa w 2014 roku. Jednym z obszarów objętych konkursem jest „Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości maksymalnie 5000 zł na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:
• poprawę estetyki przestrzeni publicznej w sołectwach,
• tworzenie lub rozwój wsi tematycznych,
• zwiększenie zaangażowania społeczności wiejskiej w kreowanie życia lokalnego,
• realizację przedsięwzięć nie inwestycyjnych ujętych w planie odnowy miejscowości wpływających na wzrost kapitału społecznego i kapitału ludzkiego w sołectwach biorących udział w programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …”

Wymagany wkład własny - minimum 10% całego kosztu zadania - może być wniesiony w formie niefinansowej jako wkład pracy wolontariuszy i członków stowarzyszenia. Szczegóły na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/Otwarte_konkursy_ofert/

Organizacjom zainteresowanym uzyskaniem dotacji wsparcia w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie udzieli Referat Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Suszu tel. (55) 278 60 15 wew. 55.