Jesteś tutaj

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Starego Miasta i ul. T. Kościuszki

Podstawowym celem przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Starego Miasta i ul. T. Kościuszki jest zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej i usługowej oraz bezpiecznego poruszania się pieszych wzdłuż ulicy oraz dobre połączenie komunikacyjne z ulicami Iławską, Wąską i Kościelną. Remont nawierzchni jezdni poprawi jej równość, co zdecydowanie zmniejszy hałas oraz skróci czas przejazdu samochodów, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości spalin wprowadzanych do środowiska. Poprawi się również estetyka w otoczeniu Starego Miasta i ul. T. Kościuszki wpisanych do rejestru zabytków.

W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę nawierzchni jezdni ul. T. Kościuszki, która łączy plac Starego Miasta z ul. Iławską. Nawierzchnia ul. Kościuszki wykonana z brukowca, oraz  z kamienia naturalnego. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym z licznymi ubytkami i nierównościami mogącymi stanowić zagrożenie szczególnie dla pieszych.

Stare Miasto

Nawierzchnia chodników przylegających do jezdni Starego Miasta zostanie rozebrana.
W ramach przebudowy zaplanowano ułożenie nowej kostki betonowej – starobruku typu „Noatslit”. Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze grafitowym. Starobruk w kolorze grafitowym z pasem podłużnym w kolorze żółtym.

Kościuszki

W ramach przebudowy nawierzchni jezdni ul. T. Kościuszki odtworzona zostanie nawierzchnia z brukowca z kamienia naturalnego 16/20. Jezdnia będzie miała szerokość 4,50m. W ramach przebudowy zaplanowano ułożenie nowej nawierzchni chodnika kostki betonowej – starobruku typu „Noatslit” gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm. Chodnik będzie miał szerokość zmienną 1,50 ÷ 2,00 m. Pod chodnikiem wykonana zostanie nowa podbudowa gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wraz z warstwą odsączającą z pisaku gr. 15 cm. Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm w kolorze grafitowym. Starobruk w kolorze grafitowym z pasem podłużnym w kolorze żółtym.

W zakres przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu chodzi:

- przebudowa nawierzchni chodników Starego Miasta o pow. 599,90 m2;

- przebudowa nawierzchni jezdni Starego Miasta o pow. 2 721,95 m2;

- przebudowa nawierzchni chodników ul. Kościuszki o pow. 144,92 m2;

 - przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki o pow. 399,70 m2;

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - 1 438 835,00 zł (ogółem)

Wykonawcą prac jest firma PUH „FENIKS” E. Salczyński H. Tupalski Sp. j., 86-300 Grudziądz ul. Chryzantemowa 17.