Jesteś tutaj

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 613,515 i 521 na odcinku Bronowo- Różnowo-Susz

W związku z realizacją dokumentacji projektowej związanej z ww. zadaniem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przesyła zatwierdzoną koncepcję projektową. W celu poinformowania lokalnej społeczności o zakresie planowanej inwestycji wszelkie informacje zostały zamieszczone w załącznikach. 

Ewentualne wnioski i uwagi do przedstawionej koncepcji mieszkańcy mogą przesłać w ciągu 14 dni od daty opublikowania informacji, na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn lub sekretariat@zdw.olsztyn.pl