Jesteś tutaj

"Zarządzenie Burmistrza Susza w sprawie udzielenia dotacji dla NGO w 2022 roku"

Zarządzenie Burmistrza Susza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczących w otwartym konkursie ofert nr RL.524.2.2022 na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2022. 

 


Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Burmistrza Susza w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w 2022 roku.

 

Więcej informacji w załączniku poniżej