Jesteś tutaj

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Susz

Burmistrz Susza informuje, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Susz odpowiedzialnych jest trzech zarządców dróg, do których należy zgłaszać powstanie ewentualnych  utrudnień zimowych (mapa w załączeniu).

 1. DROGI WOJEWÓDZKIE:
  Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica,
  Iława numer dyżurny el. 896485551
 2. DROGI POWIATOWE:
  Koordynację, nadzór i kontrolę zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie, Obwód Drogowy Susz  tel. 600 983 120
 3. DROGI GMINNE:  
 • Na terenie miasta Susz za zimowe utrzymanie dróg i ulic odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Suszu tel. 510 094 483 lub 517 613 178
  Potrzeby odśnieżania można zgłaszać również do urzędu pod nr tel. 55 2786 015 wew. 40  lub 89 5374 178 
 • Na terenie gminy Susz za zimowe utrzymanie dróg odpowiada firma P.H.U. Renata Szmigiel Adamowo 10a/2, 14-240 Susz      
  Potrzeby odśnieżania można zgłaszać do urzędu pod nr tel. 55 2786 015 wew. 44,  bezpośr. 89 5374 182 lub  513 497 259
  lub przez sołtysa danego sołectwa.

 

Załączniki: