Jesteś tutaj

Dni Rodziny w Gminie Susz

Podobnie jak w latach poprzednich Gmina Susz włączyła się w obchody XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna". Lokalnym wyrazem akcji było dzisiejsze spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suszu.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny organizowane są rokrocznie od 1999 roku na przełomie maja i czerwca,. Ich obchodom towarzyszy wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych, organizowanych przez lokalne samorządy. W sumie akcja to w regionie około tysiąca różnorodnych wydarzeń - konferencji, warsztatów, wystaw, konkursów, festynów, imprez sportowych, spektakli teatralnych, koncertów, rajdów. 

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przy współpracy z Radą ds. Rodziny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W tym roku WMDR rozpoczęły się 11 maja i potrwają do 15 czerwca br.

Gmina Susz, jak co roku, również przystąpiła do akcji. W przygotowanie dzisiejszego spotkania, inaugurującego Dni Rodziny w naszej gminie, oprócz ŚDS włączyły sie również dzieci z suskiego przedszkola, uczniowie Szkoły Podstawowej oraz harcerze, którzy przygotowali na te okazję specjalne prezentacje sceniczne praz występy muzyczne i wokalne. Władze samorządu reprezentował na inauguracji Zastępca Burmistrza Susza Zdzisław Zdzichowski.

Spotkanie inauguracyjne ma zachęcić instytucje oraz mieszkańców Susza do włączenia się w przedsięwzięcia na rzecz rodzin. Przykładem lokalnego wydarzenia w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny będą Gminne Obchody Dnia Dziecka, które odbędą się w dniu 27 maja br. od godz. 12.00 do 18.00 na Plaży Miejskiej i o których będziemy niebawem szerzej informować.