Jesteś tutaj

Terminy Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) wnioskuję o zwołanie VI sesji Rady Miejskiej w Suszu na dzień 29 maja 2019r. na godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Suszu sala nr 1.