Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień: 13.09.2019 r.
Godz: 10.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.

Komisja Przedsiębiorczości Gospodarczej, Budżetu i Handlu
Dzień: 14.08.2019 r.
Godz.: 09.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201.

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 08.08.2019 r.
Godz.: 19.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 25.07.2019 r.
Godz.: 15.30
Miejsce: CSiR w Suszu

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Dzień: 30.07.2019 r.
Godz.: 13.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień: 18.06.2019 r.
Godz.: 17.30
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201