Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień: 17.06.2020 r.
Godz: 13.00
Miejsce: Suski Ośrodek Kultury.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości  i Handlu
Dzień: 06.02.2019 r.

Godz.: 9.30
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 01.06.2020 r.
Godz.: 11.00
Miejsce: Suski Ośrodek Kultury.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 26.11.2019 r.
Godz.: 10.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 05.02.2020 r.
Godz.: 17.00
Miejsce:  Urząd Miejski w Suszu, pok. 201.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Dzień: 30.07.2019 r.
Godz.: 13.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, pok. 201

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień: 02.06.2020 r.
Godz.: 17.00
Miejsce: Suski Ośrodek Kultury.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.