Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień: 30 kwietnia 2019 r.
Godz: 10.00
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201

Komisja Przedsiębiorczości Gospodarczej, Budżetu i Handlu
Dzień:
Godz.:
Miejsce:

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: 

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień:
Godz.: 
Miejsce: