Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień:
Godz: 
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201

Komisja Przedsiębiorczości Gospodarczej, Budżetu i Handlu
Dzień: 17.06.2019 r.
Godz.: 18.00
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, sala nr 1.

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 29.07.2019 r.
Godz.: 11.00
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 
Godz.: 
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Dzień: 18.07,2019 r.
Godz.: 12.00
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień: 18.06.2019 r.
Godz.: 17.30
Miejsce: Urząd MIejski w Suszu, pok. 201