Jesteś tutaj

Referat Promocji i Spraw Społecznych

1. Stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji gminy - nr pokoju 203A
Cezary Oracki - tel. 55 2786 015, wew. 48, e-mail: promocja@susz.pl

2. Stanowisko ds. oświaty - nr pokoju 203
Małgorzata Gawińska - tel. 55 2786 015, wew. 41, e-mail: ozs@susz.pl

3. Stanowisko ds. zdrowia kultury i sportu - nr pokoju 203
Joanna Włodarska - tel. 55 2786 015, wew. 41, e-mail: zks@susz.pl

4. Stanowisko ds. transportu i rozliczeń - nr pokoju 203
Magdalena Sosnowska - tel. 55 2786 015 wew. 41, e-mail: transport@susz.pl