Jesteś tutaj

Dwie suskie ulice z nową nawierzchnią

Kończą się przebudowy ulicy Słowackiego oraz fragmentu ulicy Prabuckiej w Suszu.

W przypadku ulicy Słowackiego do wykonania pozostały jedynie ostatnie prace porządkowe. W ramach inwestycji na długości 156 metrów powstała jezdnia z kostki betonowej o szerokości 5 – 6 metrów i skrzyżowanie w formie ronda,  a także dojścia i zjazdy do budynków mieszkalnych oraz nowe oznakowanie. Koszt inwestycji to 260 tysięcy zł. Wykonawcą robót jest prabucki Zakład Usługowo – Handlowy Kamiński Łukasz.
Celem przebudowy Słowackiego było przede wszystkim zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu ulicy, ale także sprawne odprowadzenie wód opadowych z jezdni. Dlatego w ramach kończącej się inwestycji zaprojektowano i wykonano także upusty uliczne, podłączone do sieci kanalizacji deszczowej.

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej pojawiła się również na fragmencie ul. Prabuckiej, przy budynkach o numerach od 37 do 45. Wcześniej nawierzchnię tego odcinka stanowiły płyty typu Jomba, które teraz trafiły na gruntową drogę dojazdową przy ul. 11-tego listopada.
Roboty na Prabuckiej o wartości 102 tysięcy zł wykonuje firma „Tenor. Budowa i utrzymanie dróg i ulic. Kaca J”. Do ich ukończenia pozostał jedynie montaż nowego oznakowania drogowego.