Jesteś tutaj

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Babiętach

Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Ustanowione przez UNESCO w 1999 r. jako upamiętnienie tragicznego w skutkach wystąpienia studentów w obronie języka bengalskiego jako języka urzędowego. Coroczne obchody mają służyć promocji języka ojczystego. To okazja, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, na różnorodność gwar oraz młodzieżowy slang, który ma ogromny wpływ na współczesną polszczyznę. W końcu bez języka narodowego, nie ma narodu.

Tego dnia w Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich panowała polska literatura i ortografia. Klasy 1 - 3 tworzyły rysunki do wybranych fragmentów lektur, zaś starsze klasy uczestniczyły w konkursie z języka polskiego.

Chętni musieli wykazać się niemałą znajomością poprawnej polszczyzny, ale również wiedzą o polskiej literaturze. Zadania miały różny stopień trudności i pokazały, kto czyta, a kto z czytaniem jest na bakier. Przecież czytając, najlepiej poznajemy mowę ojczystą.

Laureatami zostali:

I miejsce - Magdalena Krajnik.

II miejsce - Zuzanna Chojnowska.

III miejsce - Bartosz Sobolewski.

Nie tylko uczniowie zmagali się z trudnościami mowy polskiej. Także nauczyciele i pracownicy szkoły chwalili się swoją dykcją i świetnie poradzili sobie z łamańcami językowymi, które przygotowały uczennice klasy 7.

 To był niezwykły dzień z językiem narodowym w roli głównej.