Jesteś tutaj

Nowy rok szkolny pełen zmian


 - Zakończenie działalności  gimnazjum, brak pierwszej klasy gimnazjum, pierwszy rok klasy siódmej szkoły podstawowej – zainaugurowany 4 września nowy rok szkolny przynosi uczniom, rodzicom i nauczycielom szkół w Gminie Susz wiele zmian organizacyjnych, będących efektem ministerialnej reformy szkolnictwa.

Po 18 latach działalności z dniem 31 sierpnia 2017 roku zakończyło działalność Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu. Klasy drugie i trzecie tej placówki (po 6 oddziałów na każdym poziomie) prowadzi od tego dnia Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema. Zamiast klasy pierwszej gimnazjum dzieci po raz pierwszy od lat rozpoczęły naukę w 7 klasie szkoły podstawowej.

Wakacje były dla dyrekcji i grona pedagogicznego suskiej podstawówki czasem na przygotowanie się do wprowadzenia w życie reformy minister Zalewskiej. W tym samym czasie władze gminy  znalazły w budżecie dodatkowe pieniądze i podjęły decyzję o dokonaniu na terenie szkoły kilku inwestycji i szeregu prac remontowych - ułożono polbruk na prowadzącej do sekretariatu drodze wewnętrznej w sąsiedztwie „czerwonej szkoły”, odnowiono szkolne klatki schodowe i korytarze, na części których wymieniono także oświetlenie. Uczniowie najbardziej docenia zapewne modernizację  pracowni komputerowej, która wzbogaciła się o 25 nowych zestawów komputerowych.

W sumie w Szkole Podstawowej w Suszu naukę rozpoczęło 913 uczniów i 82 nauczycieli. Dla 95 maluchów był to pierwszy szkolny dzień w życiu. Z kolei w podstawówce w Jawtach Wielkich uczniów klas pierwszych jest ośmioro, a w całej szkole pracuje 20 nauczycieli i uczy się 78 dzieci. W Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich pierwszy dzwonek usłyszało dziś 22 nauczycieli i 84 uczniów wszystkich klas, z których 11 to pierwszaki.

W odniesieniu do ostatniej z wymienionych szkół warto również odnotować zorganizowanie Dni Adaptacyjnych dla dzieci z oddziału przedszkolnego, czyli wspólne spotkania w ostatnich dniach wakacji dzieci w wieku 3 - 5 lat, ich rodziców i nauczycielek. - Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego, ułatwia mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką, rówieśnikami, poznanie otoczenia materialnego, funkcji sprzętów, pomieszczeń w warunkach komfortu psychicznego i tym samym poszerza jego możliwości rozwojowe. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej w przedszkolu, ale także poprzez zdobywanie wiedzy. Dowiaduje się między innymi kto jest za nie odpowiedzialny, do kogo może się zwrócić o ewentualną pomoc - mówi dyrektor SP w Babietach Wielkich Grazyna Taborek.

Łacznie w trzech publicznych szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Susz, uroczystymi apelami naukę rozpoczęło dziś 1075 uczniów. 114 z nich w pierwszej klasie. Im szczególnie życzymy dziś powodzenia i samych „szóstek”. Dziećmi w szkołach opiekuje się w sumie 122 nauczycieli.