Jesteś tutaj

Powrót do historycznej rzędnej

W związku z nieprawdziwymi informacjami nt. piętrzenia wody Jeziora Suskiego informujemy, że podstawowym powodem zalecenia demontażu zastawki na urządzeniu piętrzącym był fakt, że zawyżała ona o 22 cm poziom zwierciadła wody w stosunku do historycznej rzędnej dla naszego jeziora, wynoszącej niezmiennie od wielu lat 100,05 m m.p.m.

Pojawiające się w lokalnej przestrzeni publicznej informacje, jakoby podstawowym powodem zalecenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie było nieaktualne pozwolenie wodnoprawne, są nieprawdziwe i wprowadzają mieszkańców w błąd. Nieaktualność pozwolenia ma w tej sytuacji znaczenie drugorzędne. Podstawowym powodem zalecenia demontażu zastawki był fakt, że przewyższała ona poziom ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym z 2005 roku. Dokument ten stracił ważność, lecz wskazane w nim parametry wciąż – do czasu wydania nowego pozwolenia – obowiązują. Wskazuje na to jasno nagłówek pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z odwołaniem do pozwolenia z 2005 roku oraz treść pisma, w którym instytucja zobowiązuje Gminę do zniesienia piętrzenia, przywołując określoną w dokumencie z 2005 roku rzędną 100,05 m n.p.m. jako wzorcową.

Wcześniej wielkość, ustawiona na należącym do Gminy Susz urządzeniu piętrzącym, była zawyżona i wynosiła 100,27 m n.p.m. Wskazała na to lustracja terenowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonana w dniu 13 lutego br. na wniosek okolicznych rolników. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 13 marca br., które dotarły do Urzędu Miejskiego w Susz w dniu 19 marca br., Gmina Susz została zobowiązana do obniżenia parametrów na urządzeniu i dostosowania ich do wskazanych w 2005 roku.

Należąca do Gminy Susz budowla piętrząca powstała na mocy pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Iławie w dniu 11 maja 2005 r. na okres 10 lat. Na podstawie tego samego dokumentu udzielono Gminie Susz pozwolenia na piętrzenie za pomocą budowli piętrzącej, wody cieku Suskiego i stabilizację lustra wody jeziora Suskiego na rzędnej, nie przekraczającej 100,05 m n.p.m. Gmina Susz podjęła natychmiastowe działania, których celem jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie nowego pozwolenia wodnoprawnego na ciek Suski.