Jesteś tutaj

Wiceburmistrz Zdzisław Zdzichowski odchodzi z ratusza

Zdzisław Zdzichowski 8 kwietnia kończy pracę w Urzędzie Miejskim w Suszu. Na stanowisku Zastępcy Burmistrza Susza pracował przez 8 lat.

- Jeśli chodzi o osoby burmistrza i jego zastępcy, to było najbardziej stabilne 8 lat w najnowszej historii suskiego samorządu. Dziękuję Zdzisławowi na ten czas i za wspólną, skuteczną pracę na rzecz mieszkańców Gminy Susz – mówił Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski podczas dzisiejszego pożegnania swojego zastępcy.

Ten podziękował dziś za wieloletnią współpracę burmistrzowi oraz urzędnikom ratusza, ale również pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym wcześniej przepracował 17 lat. – To na początku miało być zajęcie na rok lub dwa, ale zanim się obejrzałem, a minęło w sumie ćwierć wieku pracy samorządowej – żartował Zdzisław Zdzichowski.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należą w suskim ratuszu przede wszystkim sprawy z zakresu: oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz zasobów mieszkaniowych i użytkowych. Osoba na tym stanowisku sprawuje bezpośredni nadzór nad działaniem gminnych jednostek: MOPS, CSiR, SOK, Biblioteki Miejskiej oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy.

Zdzisław Zdzichowski odchodzi z Urzędu Miejskiego, ale wciąż będzie służył Gminie Susz swoją wiedzą i doświadczeniem. Od jutra przejmie obowiązki dyrektora w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu.

Stanowisko Zastępcy Burmistrza Susza od dnia 9 kwietnia br. piastować będzie pani Lucyna Górnik. Więcej o nowej pani wiceburmistrz niebawem na susz.pl