Jesteś tutaj

Z dziećmi o bezpieczeństwie na wsi

W dniu 14 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich mieli możliwość spotkania się ze starszym specjalistą Mariuszem Czechowskim z placówki terenowej KRUS z Iławy. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych i miało na celu propagowanie wśród dzieci zasad bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

Pogadankę wzbogacił film, który przedstawiał bezpieczne i niebezpieczne scenki z życia na wsi.. Uczniowie dowiedzieli się, które z prac w gospodarstwie są dla nich niedozwolone i w jaki sposób uniknąć różnego rodzaju zagrożeń. Dzieci z zainteresowaniem słuchały o niebezpieczeństwach w trakcie pracy i sposobach zapobiegania im.  Starały się zapamiętać jak najwięcej wskazówek i obiecały, że będą się do nich stosować.

Na zakończenie przedstawiciel KRUS zaprosił uczestników prelekcji do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.