Jesteś tutaj

Głosowały Rudniki i Michałowo. Zebrania wyborcze w sołectwach zakończone

Ostatnie zebrania wyborcze w sołectwach Gminy Susz odbyły się we wtorek 12 marca br. w Rudnikach i Michałowie.

Mieszkańcy Rudnik postanowili pozostawić na stanowisku sołtysa panią Danutę Ludwikowską. Wybrali także trzyosobową Radę Sołecką, składająca się z pań: Ramony Pieczkowskiej, Marzeny Szulc i Iwony Wełnickiej.

Więcej działo się na spotkaniu wyborczym sołectwa Michałowo, które odbyło się w świetlicy w Różnowie. Mieszkańcy zdecydowali tam w głosowaniu o zmianie na stanowisku sołtysa – zamiast Dawida Nowakowskiego w nowej kadencji sołectwem pokieruje pan Adam Teodorski. Radę Sołecką tej miejscowości tworzą od wtorku cztery osoby: Ewa Szczepańska, Karol Pyza, Łukasz Pluta i Zbigniew Osowski (patrz zdjęcie).

To były spotkania wyborcze nr 28 i 29, które zakończyły cykl zebrań w sołectwach, rozpoczęty w Gminie Susz 18 lutego. W około 1/3 miejscowości – dokładnie w 9 na 29 sołectw – mieszkańcy zdecydowali o zmianie sołtysa. Częściej zmieniały się składy Rad Sołeckich.

Aktualna lista nowych władz wszystkich sołectw Gminy Susz znajduje się na http://susz.pl/pl/content/wykaz-so%C5%82ectw