Jesteś tutaj

Skład Rady Miejskiej

W skład Rady Miejskiej w Suszu w kadencji 2024 - 2029 wchodzą:


Rafał Kwiatkowski - przewodniczący,

Zennon Sugalski – wiceprzewodniczący, 

Paweł Milas - wiceprzewodniczący,

Magdalena Brzozowska,

Agnieszka Gapys,

Daniel Godlewski,

Paulina Grzechowiak,

Monika Jaworska,

Andrzej Karolewski,

Tomasz Ługowski,

Krystyna Maksimik,

Agnieszka Mądra,

Roman Pomarański, 

Tomasz Pomarański,

Sławomir Sieciński.




Członkowie Rady zasiadają w siedmiu komisjach tematycznych:


Komisja Rewizyjna

 

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości Gospodarczej, Handlu

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

Komisja Organizacyjno-Samorządowa