Jesteś tutaj

Skład Rady Miejskiej

W skład Rady Miejskiej w Suszu w kadencji 2018 - 2023 wchodzi 15 Pań i Panów radnych:

Andrzej Bańkowski,
Stanisław Julian Blonkowski - przewodniczący,
Bogusław Dziki,
Aleksandra Krystyna Dwórznik,
Agnieszka Gapys,
Ryszard Goik,
Gabriela Lichaczewska
Krystyna Maksimik - wiceprzewodnicząca,
Marcin Mądry,
Kazimierz Eugeniusz Mrówczyński,
Barbara Beata Sikorska,
Grzegorz Tomaszewski,
Przemysław Tuliński - wiceprzewodniczący,
Iwona Katarzyna Walesiak,
Barbara Wierzbicka - Sobocińska.
 

Członkowie Rady zasiadają w siedmiu komisjach tematycznych:

Komisja Rewizyjna

1. Barbara Sikorska – przewodniczący
2. Andrzej Bańkowski
3. Aleksandra Dwórznik
4. Agnieszka Gapys
5. Ryszard Goik
6. Gabriela Lichaczewska
7. Marcin Mądry
8. Kazimierz Mrówczyński
9. Grzegorz Tomaszewski
10. Iwona Walesiak

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości Gospodarczej, Handlu

1. Kazimierz Mrówczyński – przewodniczący
2. Andrzej Bańkowski
3. Aleksandra Dwórznik
4. Agnieszka Gapys
5. Ryszard Goik
6. Marcin Mądry
7. Barbara Sikorska
8. Grzegorz Tomaszewski
9. Przemysław Tuliński
10. Iwona Walesiak

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

1. Bogusław Dziki – przewodniczący
2. Stanisław Blonkowski
3. Krystyna Maksimik
4.
Barbara Wierzbicka-Sobocińska 

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska

1. Krystyna Maksimik – przewodnicząca
2. Stanisław Blonkowski
3. Gabriela Lichaczewska
4. Marcin Mądry

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

1. Przemysław Tulińskiprzewodniczący
2.
Aleksandra Dwórznik
3.
Bogusław Dziki
4.
Grzegorz Tomaszewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Barbara Wierzbicka-Sobocińska – przewodnicząca
2. Andrzej Bańkowski
3. Agnieszka Gapys
4. Ryszard Goik
5. Barbara Sikorska
6. Iwona Walesiak

Komisja Organizacyjno-Samorządowa

1. Stanisław Blonkowski
2. Krystyna Maksymik
3. Przemysław Tuliński
4.
Kazimierz Mrówczyński

5. Bogusław Dziki
6.
Barbara Sikorska
7.
Barbara Wierzbicka-Sobocińska.