Jesteś tutaj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

HARMONOGRAM DYŻURÓW NA 2023

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ORAZ

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku po wcześniejszym zarejestrowaniu, pod numerem telefonu 89 649 08 48 lub mailowo na adres poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona co do zasady składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w zakresie prowadzonej działalności dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku.

W załączeniu harmonogram udzielania porad, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa; karta informacyjna poradnictwa: mediacja, pomoc prawna.

------

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).