Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
Dzień: 11.12.2020 r.
Godz: po posiedzeniu Komisji Budżetu, Przedsiebiorczości i Handlu
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości  i Handlu
Dzień: 18.05.2021 r.

Godz.: 10:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska
Dzień: 14 lipca 2021 r.
Godz.: 10:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 201.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dzień: 01.12.2020 r.
Godz.: 10.00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyjątkiem zaproszonych Gości.

Komisja Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
Dzień: 04.03.2021
Godz.: 09:00
Miejsce: sala nr 1 Urzędu Miejskiego
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyjątkiem zaproszonych Gości.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
Dzień: 15.02.2021 r.
Godz.: 13:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu,sala nr 1
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa
Dzień: 02.06.2020 r.
Godz.: 17.00
Miejsce: Suski Ośrodek Kultury.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji.