Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska

Dzień: 29.11.2021 r.
Godz.: 10:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 201.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyłączeniem osób zaproszonych.


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

Dzień: 30.11.2021 r.
Godz.: 10:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 201.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyłączeniem osób zaproszonych.


 

Komisja Budżetu, Przedsiębiorczości i Handlu

Dzień: 30.11.2021 r.
Godz.: 12:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyłączeniem osób zaproszonych.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dzień: 06.12.2021 r.
Godz.: 13:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 1.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyłączeniem osób zaproszonych.