Jesteś tutaj

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Dzień: 17.10.2022 r.
Godz.: 17:00
Miejsce: Urząd Miejski w Suszu, sala nr 201.
Uwaga! Posiedzenie komisji w trybie zamkniętym - bez udziału osób, nie będących członkami komisji, z wyłączeniem osób zaproszonych.