Jesteś tutaj

Informacja z zakończenia konsultacji

W dniu 28.10.2014 r. zakończył się proces konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok". W trakcie konsultacji złożony został jeden wniosek organizacji pozarządowej z terenu gminy Susz, dotyczący treści Programu współpracy. Szczegóły określa protokół z dnia 29.10.2014 r.