Jesteś tutaj

INWESTYCJA W GMINIE SUSZ – uroczyste przekazanie świetlicy sołeckiej w Emilianowie

INWESTYCJA W GMINIE SUSZ – uroczyste przekazanie świetlicy sołeckiej w Emilianowie

W sobotę 4 lutego 2023 roku Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Sekretarz Gminy Małgorzata Podogrodzka wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Suszu uroczyście przekazali do użytkowania nową świetlicę wiejską.

Z inicjatywy mieszkańców oraz Sołtysa Emilianowa Mirosława Czubińskiego rozbudowano oraz zmodernizowano istniejącą już świetlicę. Dzięki tej inwestycji poprawiono standardy techniczne, socjalne oraz estetyczne. Stworzono nową kuchnię, pomieszczenia gospodarcze, szatnię oraz toalety. Świetlica została doposażona w niezbędny dla działania społeczności sprzęt. Wszystko dostosowano do standardów wymaganych dla osób niepełnosprawnych. Ceremonialnego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, Sołtys Emilianowa Mirosław Czubiński oraz Przedstawicielka Rady Sołeckiej Małgorzata Gajewska. Budynek ten stał się godnym miejscem do działania mieszkańców, rozwijania ich zainteresowań, integracji oraz rozwoju kultury i edukacji. Władze Gminy Susz oraz zaproszeni goście przekazali mieszkańcom życzenia, aby zmodernizowana świetlica Sołectwa Emilianowo była dla nich funkcjonalna, przyjazna i użyteczna.

Fot. Gmina Susz

Załączniki: