Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej oferty, która złożona została w Urzędzie Miejskim w Suszu w odpowiedzi na ogłoszenie o II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Susz w 2014 roku.