Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Burmistrz Susza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy Susz do przedstawienia propozycji zadań i obszarów działania, które powinny zostać ujęte w „Programie współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie na rok 2015”.

Zgłoszenia można składać do dnia 29.08.2014r. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Suszu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@susz.pl na specjalnym formularz. 

Druk formularza oraz informacja na temat zakresu zadań możliwych do realizacji na podstawie ustawy dostępne są również w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz pod adresem http://bip.susz.pl/ w zakładce „organizacje pozarządowe”. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Referatu Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych pod nr tel. (55) 278-60-15 w. 55.