Jesteś tutaj

Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Susza nr 18/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań publicznych, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Susz w 2021 roku.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia - informacje > Konkurs ofert na 2021 rok