Jesteś tutaj

"Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku"


Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2022 w następującym zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
2. "Ratownictwo i ochrona ludności"
3. "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie objętym ustawą"
4. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"
5. "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Susza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy Susz w roku 2022.