Jesteś tutaj

Projekt Programu Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok – konsultacje

Burmistrz Susza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców gminy Susz do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie na rok 2024”.

Konsultacje nad projektem "Programu Współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok" będą prowadzone w dniach od 15 listopada do 29 listopada 2023 r. (do godz. 16.00).

Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać na specjalnym formularzu, dostępnym poniżej, osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu (p. 102), jak również nadsyłać pocztą tradycyjną, przy czym decyduje data wpływu dokumentu do kancelarii Urzędu.