Jesteś tutaj

Protokół z konsultacji Programu Współpracy na 2022 rok

Gmina Susz zakończyła konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok".

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z tych konsultacji.