Jesteś tutaj

Przebudowa drogi gminnej w Adamowie

Przebudowa drogi gminnej w Adamowie


Trwają prace związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie 900 m drogi gminnej na działkach w Adamowie.

Istniejąca droga gruntowa zostanie zastąpiona jezdnią wykonaną z kostki typu Pol-Bruk o szerokości 5m. Odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez wpusty uliczne, które są podłączone do wybudowanej w latach wcześniejszych kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wybudowany zostanie chodnik, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa jego użytkowników.

Na realizację inwestycji Gmina Susz pod koniec 2023 roku otrzymała promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kwota udzielonej promesy wynosi 2 234 012,91 zł, a całkowity koszt przebudowy drogi wynosi 2 374 412,91 zł. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień 2024 roku. Wykonawcą prac jest Firma „TENOR” z Susza.